Każdy weźmie kiedyś udział w Czar­nej Paradzie.


każdy-weźmie-kiedyś-udział-w czar­nej-paradzie
chemicalskażdyweźmiekiedyśudziałw czar­nejparadziekażdy weźmieweźmie kiedyśkiedyś udziałudział w czar­nejw czar­nej paradziekażdy weźmie kiedyśweźmie kiedyś udziałkiedyś udział w czar­nejudział w czar­nej paradziekażdy weźmie kiedyś udziałweźmie kiedyś udział w czar­nejkiedyś udział w czar­nej paradziekażdy weźmie kiedyś udział w czar­nejweźmie kiedyś udział w czar­nej paradzie

Ze świata tego każdy ma tyle ile sam sobie weźmie. -Giovanni Boccaccio
ze-świata-tego-każdy-tyle-ile-sam-sobie-weźmie
Roz­pacz jest jak czar­na dziura. Pochłania wszys­tko, łącznie z Tobą i Twoim światem. Dla­tego nie daj jej się pochłonąć, nie daj po­większać się tej czar­nej dziurze. -NightHuntress
roz­pacz-jest jak czar­na-dziura-pochłania wszys­tko-łącznie-z tobą-i twoim-światem-dla­tego nie daj-jej ę-pochłonąć-nie daj
i na­wet nie wiem kiedy ktoś do mej czar­nej ka­wy - do­lał -  czekolady. -thrillofit
i na­wet-nie wiem-kiedy-ktoś-do mej-czar­nej-ka­wy- do­ł- -czekolady
Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym. -Bruno Schulz
istotą-rzeczywistoś-jest-sens-co-nie-sensu-nie-jest-dla-nas-rzeczywiste-każdy-fragment-rzeczywistoś-żyje-dzięki-temu-że-udział-w-jakimś
Odziane w łachma­ny szat czar­nej żałoby Szu­kają us­tro­nia na ciche swe groby... -Leopold Staff
odziane-w łachma­ny-szat-czar­nej-żałoby-szu­kają-us­tro­nia-na ciche-swe-groby