Każdy wielo­ryb ma swoją wesz.


każdy-wielo­ryb- swoją-wesz
karol darwinkażdywielo­rybma swojąweszkażdy wielo­rybwielo­ryb ma swojąma swoją weszkażdy wielo­ryb ma swojąwielo­ryb ma swoją weszkażdy wielo­ryb ma swoją wesz

Każdy wieloryb ma swoją wesz.Albo wesz zwycięży rewolucję, albo rewolucja zwycięży wesz.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny?Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny.Każdy ma swoją temperaturę wrzenia.