Każdy woli potępiać cudze wady niż swoje.


każdy-woli-potępiać-cudze-wady-ż-swoje
anonimkażdywolipotępiaćcudzewadyniżswojekażdy woliwoli potępiaćpotępiać cudzecudze wadywady niżniż swojekażdy woli potępiaćwoli potępiać cudzepotępiać cudze wadycudze wady niżwady niż swojekażdy woli potępiać cudzewoli potępiać cudze wadypotępiać cudze wady niżcudze wady niż swojekażdy woli potępiać cudze wadywoli potępiać cudze wady niżpotępiać cudze wady niż swoje

Lepiej kontrolować błędy swoje niż cudze. -Demokryt
lepiej-kontrolować-błędy-swoje-ż-cudze
Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż z własnych. -Charles Chaplin
na-cudze-błędy-patrzymy-jak-na-cudze-żony-mamy-z-nich-żo-więcej-radoś-ż-z-własnych
Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony. Mamy z nich dużo więcej radości niż ze swoich własnych. -Charles Chaplin
na-cudze-błędy-patrzymy-jak-na-cudze-żony-mamy-z-nich-żo-więcej-radoś-ż-ze-swoich-własnych
każdy-głupi-potrafi-krytykować-potępiać-i-narzekać-ale-potrzeba-charakteru-i-samokontroli-by-być-rozumiejącym-i-przebaczającym
Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych - i to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości. -Heinrich Heine
każda-epoka-swoje-wady-które-sumują-ę-z-wadami-epok-wcześniejszych-i-to-właśnie-nazywamy-dziedzictwem-ludzkoś
Wszyscy cierpimy z powodu tej samej wady, że posiadamy wady. -Stefan Pacek
wszyscy-cierpimy-z-powodu-tej-samej-wady-że-posiadamy-wady