każdy-z nas- w so­bie-no­wotwór-który-pot­ra­fi ę-obudzić-ze snu-~pa­weł-rychlica 
rychcikkażdyz nasma w so­bieno­wotwórktórypot­ra­fi sięobudzićze snu~pa­wełrychlica każdy z nasz nas ma w so­biema w so­bie no­wotwórktóry pot­ra­fi siępot­ra­fi się obudzić~pa­weł rychlica każdy z nas ma w so­biez nas ma w so­bie no­wotwórktóry pot­ra­fi się obudzićkażdy z nas ma w so­bie no­wotwór

w głębi-duszy-każdy-z nas- w so­bie-zło~pa­weł-rychlica 
w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
rzeczy­wis­tość-budzi-nas-ze snu-z nową-nadzieją-~pa­weł-rychlica 
każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica