Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł? 


każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
kszyszuniakażdyz nascze­gośszu­kako­goś szu­kaa czysiebienaj­pierwznalazł każdy z nasz nas cze­goścze­goś szu­kaa czy siebiesiebie naj­pierwkażdy z nas cze­gośz nas cze­goś szu­kaa czy siebie naj­pierwkażdy z nas cze­goś szu­ka

ja-ja też-szu­kałam-szu­kałam cze­goś-real­ne­go-w tym-świecie-i dla-mnie-dla mnie-tym-czymś-było-ciepło-two­jej-dłoni
Tak często szu­kamy ko­goś, że nie zauważamy, jak stoi koło nas... -psycholożka
tak-często-szu­kamy-ko­goś-że nie zauważamy-jak stoi-koło-nas
Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą. -bez.odwagi
szu­kasz-w so­bie-cze­goś-i nie możesz-te­go-zna­źć-bar­dzo-dob­rze-nie jest to częśą-ciebie-bądź sobą
'Nie ma nic pros­tsze­go niż sa­moo­szu­kiwa­nie. Gdy człowiek cze­goś prag­nie, wie­rzy, że jest to prawdą.' - Demostenes. -patka5463
'nie- nic-pros­tsze­go-ż-­moo­szu­kiwa­nie-gdy człowiek-cze­goś-prag­nie-wie­rzy-że jest to prawdą'- demostenes