Każdy z nas cze­ka na osobę, na którą nie może się doczekać. 25.04.2012 


każdy-z nas-cze­ka-na osobę-na którą-nie może ę-doczekać-25042012 
watchingmefallkażdyz nascze­kana osobęna którąnie może siędoczekać25042012 każdy z nasz nas cze­kacze­ka na osobęna którą nie może sięnie może się doczekaćkażdy z nas cze­kaz nas cze­ka na osobęna którą nie może się doczekaćkażdy z nas cze­ka na osobę

każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman
każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
Nie wybiera się swoich snów. Być może to one nas wybierają i być może te, które są wrogo do nas usposobione, potrzebują nas, by nas obezwładnić i chełpić się przed nami swoją wyższością. -Urszula Kozioł
nie-wybiera-ę-swoich-snów-być-może-to-one-nas-wybierają-i-być-może-te-które-są-wrogo-do-nas-usposobione-potrzebują-nas-by-nas-obezwładnić
Po­myśleć, że ty­le na siebie cze­kaliśmy, a te­raz nie ma to już żad­ne­go znacze­nia. 26.04.2012  -watchingmefall
po­myść-że ty­-na siebie-cze­kaliśmy-a te­raz-nie  to już-żad­ne­go-znacze­nia-26042012