Każdy z nas otrzymuje na świecie jakąś cząstkę szczęścia.


każdy-z-nas-otrzymuje-na-świecie-jakąś-cząstkę-szczęścia
maria kalergikażdynasotrzymujenaświeciejakąścząstkęszczęściakażdy zz nasnas otrzymujeotrzymuje nana świecieświecie jakąśjakąś cząstkęcząstkę szczęściakażdy z nasz nas otrzymujenas otrzymuje naotrzymuje na świeciena świecie jakąśświecie jakąś cząstkęjakąś cząstkę szczęściakażdy z nas otrzymujez nas otrzymuje nanas otrzymuje na świecieotrzymuje na świecie jakąśna świecie jakąś cząstkęświecie jakąś cząstkę szczęściakażdy z nas otrzymuje naz nas otrzymuje na świecienas otrzymuje na świecie jakąśotrzymuje na świecie jakąś cząstkęna świecie jakąś cząstkę szczęścia

Jeśli jakiś ciężki grzech pożre cząstkę duszy, człowiek może tę cząstkę odtworzyć na nowo, jeszcze lepszą niż była, i właśnie dlatego Bóg pozostawia grzechy na świecie.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Każdy z nas ma swój własny charakter - i ten jest naszym bogiem, sprawcą szczęścia lub nieszczęścia.Gdy­bym tyl­ko mógł prze­kazać Ci choć cząstkę włas­ne­go szczęścia, abyś już na zaw­sze była wol­na od smut­ku i melancholii.