Każdy z nas ma swój własny charakter - i ten jest naszym bogiem, sprawcą szczęścia lub nieszczęścia.


każdy-z-nas-swój-własny-charakter-i-ten-jest-naszym-bogiem-sprawcą-szczęścia-lub-nieszczęścia
menanderkażdynasswójwłasnycharaktertenjestnaszymbogiemsprawcąszczęścialubnieszczęściakażdy zz nasnas mama swójswój własnywłasny charaktercharakteri tenten jestjest naszymnaszym bogiemsprawcą szczęściaszczęścia lublub nieszczęściakażdy z nasz nas manas ma swójma swój własnyswój własny charakterwłasny charakteri teni ten jestten jest naszymjest naszym bogiemsprawcą szczęścia lubszczęścia lub nieszczęściakażdy z nas maz nas ma swójnas ma swój własnyma swój własny charakterswój własny charakteri ten jesti ten jest naszymten jest naszym bogiemsprawcą szczęścia lub nieszczęściakażdy z nas ma swójz nas ma swój własnynas ma swój własny charakterma swój własny charakteri ten jest naszymi ten jest naszym bogiem

Każdy krawiec ma swój własny pogląd na sztukę.Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne?Nieszczęście przychodzi do nas, lecz robi z nas to, co mu się każe: sieje, pustoszy lub zbiera, stosownie do wskazówki znalezionej na naszym progu.Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia.Każdy jest piękny na swój sposób...tak jak stworzył nas Bóg.Nieszczęścia przebyte ten mają pożytek, że czynią nas czułymi na nieszczęście innych.