Kalambur jest żałosną formą dowcipu.


kalambur-jest-żałosną-formą-dowcipu
henri beylekalamburjestżałosnąformądowcipukalambur jestjest żałosnążałosną formąformą dowcipukalambur jest żałosnąjest żałosną formążałosną formą dowcipukalambur jest żałosną formąjest żałosną formą dowcipukalambur jest żałosną formą dowcipu

Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Zwięzłość jest duszą dowcipu.Dowcip jest bronią, ale nie należy karać za nielegalne posiadanie dowcipu.Usłysz no­cy łzę w tęskno­cie żałosną. Stwórz antidotum. z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień.Kobiety nie lubią wesołości u mężczyzn, a mężczyźni dowcipu u kobiet.Lep­szy funt ro­zumu niż cet­nar dowcipu.