Kamień często spada na głowę tego, co go rzucił.


kamień-często-spada-na-głowę-tego-co-go-rzucił
elżbieta ikamieńczęstospadanagłowętegocogorzuciłkamień częstoczęsto spadaspada nana głowęgłowę tegoco gogo rzuciłkamień często spadaczęsto spada naspada na głowęna głowę tegoco go rzuciłkamień często spada naczęsto spada na głowęspada na głowę tegokamień często spada na głowęczęsto spada na głowę tego

kamień rzu­cony z procy zmienił bieg historii ka­mień spadający zmienił ob­licze świata gdzie są di­nozaury ... ka­mień upuszczony „kto jest bez ... niech pier­wszy rzu­ci kamień” nikt nie rzucił ka­mień droższy od is­krzy się zim­nym blaskiem ilu ludzi stra­ciło życie dla ta­kich kamieni ka­mień toczący się zmienił kształt okolicy la­wina zab­rała ze sobą ... ka­mień węgielny stał się początkiem ka­mień za­miast serca zmienia ob­licze ludzkości lecz mo­je serce nie jest z kamienia *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki Kto pragnie czegoś, jest jak człowiek strząsający z drzewa jabłka, spełnione życzenie spada mu na głowę, raniąc do krwi.Niebo spada nam na głowę nie po to, a by się z nami bawić, ale po to, aby nas podziwiać kiedy się podnosimy.Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej.Ty Pa­nie choć Bo­giem jesteś W naszym ciele bezsilny Upa­dasz tak często Wiedząc jedno: