Kamieniem probierczym modlitwy jest wydanie swego życia - określone i szczere - tym, którzy nas potrzebują.


kamieniem-probierczym-modlitwy-jest-wydanie-swego-życia-określone-i-szczere-tym-którzy-nas-potrzebują
carlo maria martini kardkamieniemprobierczymmodlitwyjestwydanieswegożyciaokreśloneszczeretymktórzynaspotrzebująkamieniem probierczymprobierczym modlitwymodlitwy jestjest wydaniewydanie swegoswego życiażyciaokreśloneokreślone ii szczereszczeretymktórzy nasnas potrzebująkamieniem probierczym modlitwyprobierczym modlitwy jestmodlitwy jest wydaniejest wydanie swegowydanie swego życiaswego życiaokreślone iokreślone i szczerei szczerektórzy nas potrzebująkamieniem probierczym modlitwy jestprobierczym modlitwy jest wydaniemodlitwy jest wydanie swegojest wydanie swego życiawydanie swego życiaokreślone i szczereokreślone i szczerekamieniem probierczym modlitwy jest wydanieprobierczym modlitwy jest wydanie swegomodlitwy jest wydanie swego życiajest wydanie swego życiaokreślone i szczere

Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości.Do epoki należą określone cnoty jak również określone wady, które pozostają ze sobą w związku.Przebaczamy łatwo tym, którzy nas nudzą, ale nigdy tym, którzy nas uważają za nudnych.Rezultatem modlitwy nie jest zobowiązanie do czegoś Boga. Bóg nie jest naszym chłopcem na posyłki. Rezultatem modlitwy jest to, że zmienia nas samych.Litościwe ręce tym są niedogodnym dla tych, którzy ich potrzebują, że nie zawsze w jednostajnym bywają usposobieniu.Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.