Kapitalizm bez bankructwa jest jak chrześcijaństwo bez piekła.


kapitalizm-bez-bankructwa-jest-jak-chrześcijaństwo-bez-piekła
frank bormankapitalizmbezbankructwajestjakchrześcijaństwopiekłakapitalizm bezbez bankructwabankructwa jestjest jakjak chrześcijaństwochrześcijaństwo bezbez piekłakapitalizm bez bankructwabez bankructwa jestbankructwa jest jakjest jak chrześcijaństwojak chrześcijaństwo bezchrześcijaństwo bez piekłakapitalizm bez bankructwa jestbez bankructwa jest jakbankructwa jest jak chrześcijaństwojest jak chrześcijaństwo bezjak chrześcijaństwo bez piekłakapitalizm bez bankructwa jest jakbez bankructwa jest jak chrześcijaństwobankructwa jest jak chrześcijaństwo bezjest jak chrześcijaństwo bez piekła

Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów.Kapitał na wprowadzenie pokoju wkładało chrześcijaństwo w historię jak dotychczas bez rozrzutności.Chciałbym, żeby bez raju i bez piekła wszyscy byli porządnymi ludźmi.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Jak lam­pa bez żarówki, jak kałuża bez wo­dy, jak pi­lot bez ba­terii... to właśnie tak czu­je się od kąd odszedłeś.Af­ry­ka bez Fran­cji jest jak sa­mochód bez kierow­cy. Ale Fran­cja bez Af­ry­ki jest jak sa­mochód bez paliwa.