****** *** Kar­miąc ko­goś kłam­stwa­mi, nie myśl, że ten ktoś, będzie czuł sytość... ****** *** 


kar­miąc-ko­goś-kłam­stwa­mi-nie-myśl-że ten-ktoś-będzie-czuł-sytość- 
bożena bajakar­miącko­gośkłam­stwa­miniemyślże tenktośbędzieczułsytość *** kar­miąckar­miąc ko­gośko­goś kłam­stwa­minie myślże ten ktośbędzie czułczuł sytośćsytość ************ *** kar­miąc*** kar­miąc ko­gośkar­miąc ko­goś kłam­stwa­mibędzie czuł sytośćczuł sytość ******sytość ****** *** ****** *** kar­miąc ko­goś*** kar­miąc ko­goś kłam­stwa­mibędzie czuł sytość ******czuł sytość ****** *** ****** *** kar­miąc ko­goś kłam­stwa­mibędzie czuł sytość ****** *** 

Kar­miąc ko­goś nadzieją, sta­jesz się je­go pa­ten­tem, na przyszłość. -Niusza
kar­miąc-ko­goś-nadzieją-sta­jesz ę-­go-pa­ten­tem-na przyszłość
Kar­miąc ko­goś nie­szczerą nadzieją często skra­camy je­go życie o następne sekundy. -Chemicals
kar­miąc-ko­goś-nie­szczerą-nadzieją-często-skra­camy-­go-życie-o następne-sekundy
Nigdy nie będzie szczęśliwy ten, kogo dręczy myśl, że ktoś inny jest od niego szczęśliwszy. -Seneka
nigdy-nie-będzie-szczęśliwy-ten-kogo-dręczy-myśl-że-ktoś-inny-jest-od-niego-szczęśliwszy
Naj­bar­dziej boimy się te­go, że zarzu­cając ko­muś kłam­stwo, ten ktoś na­wet nie będzie próbo­wał zaprzeczać. -respirer
naj­bar­dziej-boimy ę-te­go-że zarzu­cając-ko­muś-kłam­stwo-ten-ktoś-na­wet-nie będzie-próbo­wał-zaprzeczać