Kariera to rzecz wspaniała, lecz nie potrafi ona nikogo okryć podczas mroźnej nocy.


kariera-to-rzecz-wspaniała-lecz-nie-potrafi-ona-nikogo-okryć-podczas-mroźnej-nocy
marilyn monroekarieratorzeczwspaniałaleczniepotrafionanikogookryćpodczasmroźnejnocyrzecz wspaniałalecz nienie potrafipotrafi onaona nikogonikogo okryćokryć podczaspodczas mroźnejmroźnej nocykariera to rzeczlecz nie potrafinie potrafi onapotrafi ona nikogoona nikogo okryćnikogo okryć podczasokryć podczas mroźnejpodczas mroźnej nocykariera to rzecz wspaniałalecz nie potrafi onanie potrafi ona nikogopotrafi ona nikogo okryćona nikogo okryć podczasnikogo okryć podczas mroźnejokryć podczas mroźnej nocylecz nie potrafi ona nikogonie potrafi ona nikogo okryćpotrafi ona nikogo okryć podczasona nikogo okryć podczas mroźnejnikogo okryć podczas mroźnej nocy

Oryginalny pisarz to ten, który nikogo nie naśladuje, lecz ten, który nikogo naśladować nie potrafi. -Anonim
oryginalny-pisarz-to-ten-który-nikogo-nie-naśladuje-lecz-ten-który-nikogo-naśladować-nie-potrafi
Prawdziwość słów - rzecz dobra, gładkość - doskonała, Lecz krótkość słów prawdziwych jakże jest wspaniała! -Aliszer Nawoi
prawdziwość-słów-rzecz-dobra-gładkość-doskonała-lecz-krótkość-słów-prawdziwych-jakże-jest-wspaniała
Kariera domowa nie więcej pociąga wszystkie kobiety, niż kariera wojskowa pociąga wszystkich mężczyzn. -George Bernard Shaw
kariera-domowa-nie-więcej-pociąga-wszystkie-kobiety-ż-kariera-wojskowa-pociąga-wszystkich-mężczyzn
Jak to jest, że byle idiota potrafi żyć mając pieniądze, a sztuką wspaniałą i niemalże bohaterską jest żywot bez pieniędzy. -Kornel Makuszyński
jak-to-jest-że-byle-idiota-potrafi-żyć-mając-pieniądze-a-sztuką-wspaniałą-i-niemalże-bohaterską-jest-żywot-bez-pieniędzy
Sowa jest ślepa w dzień, a wrona w nocy, lecz ten, kogo oślepi miłość jest ślepy i w dzień i w nocy. -Tomasz Mann
sowa-jest-ślepa-w-dzień-a-wrona-w-nocy-lecz-ten-kogo-oślepi-miłość-jest-ślepy-i-w-dzień-i-w-nocy