Karty i kości są książkami diabła. Nie próbuj


karty-i-koś-są-książkami-diabła-nie-próbuj-grać-z-przyjaciółmi
luliokartykościksiążkamidiabłaniepróbujgraćprzyjaciółmikarty ii kościkości sąsą książkamiksiążkami diabłanie próbujz przyjaciółmikarty i kościi kości sąkości są książkamisą książkami diabłakarty i kości sąi kości są książkamikości są książkami diabłakarty i kości są książkamii kości są książkami diabła

W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty.Są tacy, którzy umieją tasować karty, ale nie umieją grać.Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać.