Karty i kości są książkami diabła. Nie próbuj


karty-i-koś-są-książkami-diabła-nie-próbuj-grać-z-przyjaciółmi
luliokartykościksiążkamidiabłaniepróbujgraćprzyjaciółmikarty ii kościkości sąsą książkamiksiążkami diabłanie próbujz przyjaciółmikarty i kościi kości sąkości są książkamisą książkami diabłakarty i kości sąi kości są książkamikości są książkami diabłakarty i kości są książkamii kości są książkami diabła

W polityce zamiast grać, wciąż tasują karty. -Karol Irzykowski
w-polityce-zamiast-grać-wciąż-tasują-karty
Są tacy, którzy umieją tasować karty, ale nie umieją grać. -Franciszek Bacon
są-tacy-którzy-umieją-tasować-karty-ale-nie-umieją-grać
Nie próbuj pomnożyć mienia, próbuj raczej umniejszyć swe żądze. -Platon
nie-próbuj-pomnożyć-mienia-próbuj-raczej-umniejszyć-swe-żądze
Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjacielami-a-z-nieprzyjaciół-tak-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie-przyjaciółmi
Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjaciółmi-a-z-nieprzyjaciółmi-tak-ę-obchodź-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie
Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileo Galilei (Galileusz)
trze­ba-uczyć ę-grać-nie od tych-którzy-umieją-ro­bić-in­stru­men­ty-ale-od tych-którzy-umieją-na nich-grać