Kat ma zawsze złą reputację.


kat-zawsze-złą-reputację
franz kafkakatzawszezłąreputacjękat mama zawszezawsze złązłą reputacjękat ma zawszema zawsze złązawsze złą reputacjękat ma zawsze złąma zawsze złą reputacjękat ma zawsze złą reputację

Zła to odpłata nauczycielowi, gdy się zawsze jeno uczniem pozostaje.Na czynienie dobra zawsze mało czasu, na naprawianie zła - jeszcze mniej.Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła.Nie ważne, jak długo jechałeś złą drogą, zawsze możesz zawrócićDzieci bały się go, bo in­ni się go ba­li. Był prze­rażający, bo taką miał reputację.Kobiety w pewnym wieku, które miały kochanków, sądzą, że naprawią reputację, okazując surowość wobec błędów, które są im już niedostępne.