Kat ma zawsze złą reputację.


kat-zawsze-złą-reputację
franz kafkakatzawszezłąreputacjękat mama zawszezawsze złązłą reputacjękat ma zawszema zawsze złązawsze złą reputacjękat ma zawsze złąma zawsze złą reputacjękat ma zawsze złą reputację

Zła to odpłata nauczycielowi, gdy się zawsze jeno uczniem pozostaje. -Friedrich Nietzsche
zła-to-odpłata-nauczycielowi-gdy-ę-zawsze-jeno-uczniem-pozostaje
Na czynienie dobra zawsze mało czasu, na naprawianie zła - jeszcze mniej. -Władysław Grzeszczyk
na-czynienie-dobra-zawsze-ło-czasu-na-naprawianie-zła-jeszcze-mniej
Cokolwiek jest zrobione w miłości, zawsze przekracza ramy dobra i zła. -Friedrich Nietzsche
cokolwiek-jest-zrobione-w-miłoś-zawsze-przekracza-ramy-dobra-i-zła
Nie ważne, jak długo jechałeś złą drogą, zawsze możesz zawrócić -przysłowie japońskie
nie-ważne-jak-długo-jechałeś-złą-drogą-zawsze-możesz-zawróć
Dzieci bały się go, bo in­ni się go ba­li. Był prze­rażający, bo taką miał reputację. -M » Ian McEwan » Marzyciel
dzieci-bały ę-go-bo in­ ę-go ba­li-był prze­rażający-bo taką-miał-reputację
Kobiety w pewnym wieku, które miały kochanków, sądzą, że naprawią reputację, okazując surowość wobec błędów, które są im już niedostępne. -Stendhal
kobiety-w-pewnym-wieku-które-miały-kochanków-sądzą-że-naprawią-reputację-okazując-surowość-wobec-błędów-które-są-im-już-niedostępne