Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość.


kawa-musi-być-gorąca-jak-piekło-czarna-jak-diabeł-czysta-jak-anioł-słodka-jak-miłość
charles maurice talleyrand - perigordkawamusibyćgorącajakpiekłoczarnadiabełczystaaniołsłodkamiłośćkawa musimusi byćbyć gorącagorąca jakjak piekłoczarna jakjak diabełczysta jakjak aniołsłodka jakjak miłośćkawa musi byćmusi być gorącabyć gorąca jakgorąca jak piekłoczarna jak diabełczysta jak aniołsłodka jak miłośćkawa musi być gorącamusi być gorąca jakbyć gorąca jak piekłokawa musi być gorąca jakmusi być gorąca jak piekło

Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka. -Chluby_kwiat_mowi_Drumphe
miłość-a przy­naj­mniej- praw­dzi­wa-jest jak jak ka­kao- mu­-być-gorąca-ale-cza­sem-by­wa-gorzka
Miłość nie tkwi w miejscu jak kamień. Miłość musi być wyrabiana jak chleb, ciągle robiona na nowo, żeby była świeża. -Ursula Le Guin
miłość-nie-tkwi-w-miejscu-jak-kamień-miłość-musi-być-wyrabiana-jak-chleb-ągle-robiona-na-nowo-żeby-była-świeża
Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowonarodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć
Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć. -Maurice Maeterlinck
trzeba-żyć-jak-nowo-narodzony-anioł-jak-kobieta-która-kocha-lub-jak-człowiek-który-umrzeć