Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość.


kawa-musi-być-gorąca-jak-piekło-czarna-jak-diabeł-czysta-jak-anioł-słodka-jak-miłość
charles maurice talleyrand - perigordkawamusibyćgorącajakpiekłoczarnadiabełczystaaniołsłodkamiłośćkawa musimusi byćbyć gorącagorąca jakjak piekłoczarna jakjak diabełczysta jakjak aniołsłodka jakjak miłośćkawa musi byćmusi być gorącabyć gorąca jakgorąca jak piekłoczarna jak diabełczysta jak aniołsłodka jak miłośćkawa musi być gorącamusi być gorąca jakbyć gorąca jak piekłokawa musi być gorąca jakmusi być gorąca jak piekło

Kawa jest: jak diabeł czarna, jak piekło gorąca, jak miłość słodka.Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa.Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka.Miłość nie tkwi w miejscu jak kamień. Miłość musi być wyrabiana jak chleb, ciągle robiona na nowo, żeby była świeża.Trzeba żyć jak nowonarodzony anioł, jak kobieta, która kocha lub jak człowiek, który ma umrzeć.Trzeba żyć jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha, lub jak człowiek, który ma umrzeć.