Kiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim, co mogłoby się zdarzyć, można ześwi­rować w trymiga.


kiedy ę-zacznie-myść-o wszys­tkim-co mogłoby ę-zdarzyć-można-ześwi­rować-w trymiga
w » william wharton » w księżycową jasną nockiedy sięzaczniemyślećo wszys­tkimco mogłoby sięzdarzyćmożnaześwi­rowaćw trymigakiedy się zaczniezacznie myślećmyśleć o wszys­tkimco mogłoby się zdarzyćmożna ześwi­rowaćześwi­rować w trymigakiedy się zacznie myślećzacznie myśleć o wszys­tkimmożna ześwi­rować w trymigakiedy się zacznie myśleć o wszys­tkim

Jak będąc dla ko­goś wszys­tkim, można kiedy­kol­wiek stać się niczym?  -MistrzyniPióra
jak-będąc-dla-ko­goś-wszys­tkim-można-kiedy­kol­wiek-stać ę-niczym 
Wszys­cy by­li od­wróce­ni,ale pew­ne­go dnia może się zdarzyć,że wszys­cy od­wrócą się aku­rat wte­dy,gdy wam będzie się działa krzywda. -Marek Hłasko
wszys­cy-by­li-od­wró­ale-pew­ne­go-dnia-może ę-zdarzyćże-wszys­cy-od­wrócą ę-aku­rat-wte­dygdy-wam-będzie ę-działa-krzywda
` Nie wszys­tkim po­doba się to co czy­nimy lecz jeśli jes­teśmy pew­ni, że to dob­ry wybór, choćby na przekór wszys­tkim wal­czmy o swoje!  -beyze12
` nie-wszys­tkim-po­doba ę-to co czy­nimy-lecz-śli-jes­teśmy-pew­-że to dob­ry-wybór-choćby-na przekór-wszys­tkim-wal­czmy