Kiedyś Cię kochałam Lecz kochać nie przestałam Kiedyś Mnie nie kochałeś Lecz te­raz Pokochałeś 


kiedyś-cię-kochałam-lecz-kochać-nie przestałam-kiedyś-mnie-nie kochałeś-lecz-te­raz-pokochałeś 
lunanmmkiedyściękochałamleczkochaćnie przestałammnienie kochałeśte­razpokochałeś kiedyś cięcię kochałamkochałam leczlecz kochaćkochać nie przestałamnie przestałam kiedyśkiedyś mniemnie nie kochałeśnie kochałeś leczlecz te­razte­raz pokochałeś kiedyś cię kochałamcię kochałam leczkochałam lecz kochaćlecz kochać nie przestałamkochać nie przestałam kiedyśnie przestałam kiedyś mniekiedyś mnie nie kochałeśmnie nie kochałeś lecznie kochałeś lecz te­razlecz te­raz pokochałeś kiedyś cię kochałam leczcię kochałam lecz kochaćkochałam lecz kochać nie przestałamlecz kochać nie przestałam kiedyśkochać nie przestałam kiedyś mnienie przestałam kiedyś mnie nie kochałeśkiedyś mnie nie kochałeś leczmnie nie kochałeś lecz te­raznie kochałeś lecz te­raz pokochałeś kiedyś cię kochałam lecz kochaćcię kochałam lecz kochać nie przestałamkochałam lecz kochać nie przestałam kiedyślecz kochać nie przestałam kiedyś mniekochać nie przestałam kiedyś mnie nie kochałeśnie przestałam kiedyś mnie nie kochałeś leczkiedyś mnie nie kochałeś lecz te­razmnie nie kochałeś lecz te­raz pokochałeś 

A jeśli kiedyś każdy z nas by się zgu­bił poszu­kam Cię, lecz ty też szu­kać mnie musisz. To nie będzie łat­we, lecz dasz so­bie radę jeśli za­leży Ci na mnie tak jak mówisz. -carrieef
a śli-kiedyś-każdy-z nas-by ę-zgu­bił-poszu­kam-cię-lecz-ty też-szu­kać-mnie-musisz-to-nie będzie-łat­we-lecz-dasz-so­bie-radę