Kiedyś obojętna, te­raz całym światem.


kiedyś-obojętna-te­raz-całym-światem
poznajprawdękiedyśobojętnate­razcałymświatemkiedyś obojętnate­raz całymcałym światemte­raz całym światem

a jeśli to wstrząśnie całym wszech światem i nic już nie będzie jak kiedyś warto CZY WAR­TO TRWAĆ Kiedyś by­liśmy dla siebie całym światem, dziś mam wrażenie, że ten świat, jest dla nas dwo­je za mały...Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem.Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny.Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam.A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni.Dla świata jesteś nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem.