Kiedyś wyz­nała, że chciałaby od­być podróż do wnętrza Ziemi... Przy­jaciele ku­pili jej trumnę.


kiedyś-wyz­nała-że chciałaby-od­być-podróż-do wnętrza-ziemi-przy­jaciele-ku­pili-jej-trumnę
szati01kiedyśwyz­nałaże chciałabyod­byćpodróżdo wnętrzaziemiprzy­jacieleku­pilijejtrumnękiedyś wyz­nałaże chciałaby od­byćod­być podróżpodróż do wnętrzado wnętrza ziemiziemi przy­jacieleprzy­jaciele ku­piliku­pili jejjej trumnęże chciałaby od­być podróżod­być podróż do wnętrzapodróż do wnętrza ziemido wnętrza ziemi przy­jacieleziemi przy­jaciele ku­piliprzy­jaciele ku­pili jejku­pili jej trumnęże chciałaby od­być podróż do wnętrzaod­być podróż do wnętrza ziemipodróż do wnętrza ziemi przy­jacieledo wnętrza ziemi przy­jaciele ku­piliziemi przy­jaciele ku­pili jejprzy­jaciele ku­pili jej trumnęże chciałaby od­być podróż do wnętrza ziemiod­być podróż do wnętrza ziemi przy­jacielepodróż do wnętrza ziemi przy­jaciele ku­pilido wnętrza ziemi przy­jaciele ku­pili jejziemi przy­jaciele ku­pili jej trumnę

Modlitwa to podróż do własnego wnętrza.przy­jaciele są wszys­tkim co ma­my, a co ma­my gdy Ci przy­jaciele są fałszy­wi ? Jak przy­jaciele pochleb­cy psują, tak kłótli­wi niep­rzy­jaciele bar­dzo często przyczy­niają się do poprawy.Nie pot­rze­buję już reszty mo­jego życia. Od­dałabym ją za je­den miękki ruch two­jej ręki, która chciałaby mnie przy­garnąć. Ale nikt nie chce ze mną pohandlować.Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić.