kiedy- godzi­na-na­dej­dzie-kiedy-ludzie ę-obudzą-ludzie-czas-na zmiany-~pa­weł-rychlica 
rychcikkiedyta godzi­nana­dej­dziekiedyludzie sięobudząludzieczasna zmiany~pa­wełrychlica kiedy ta godzi­nata godzi­na na­dej­dziekiedy ludzie sięludzie się obudząludzie czasczas na zmiany~pa­weł rychlica kiedy ta godzi­na na­dej­dziekiedy ludzie się obudząludzie czas na zmiany

nie-war­to ę-złość-kiedy-ja­kiś-idiota-na­m-do­kucza-w końcu-na­dej­dzie-tak-zwa­ny-od­wet-i sam-na włas­nej-skórze-poczu­
nie-bo­ ę-strachu-przed-śmier­ą-lecz-gdy-ona-na­dej­dzie-wte­dy-go poczu­-~pa­weł-rychlica 
nie- co ę-bać-śmier­-i to­warzyszą­go-jej-bóluale-jak ona-już-na­dej­dzie-wte­dy-ten-bÓl-poczu­jemy-~pa­weł-rychlica 
Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black
zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
 po długich-ty­god­niach-poz­bierałeś-ę-ale-wiesz-że na­dej­dzie-­ki-dzień-kiedy-zno­wu-ją zo­baczysz-i w se­kun­dzie