Kiedy ma się już to czego się pragnęło to okazuje się, że nie jest to wcale to czego się pragnęło.


kiedy-ę-już-to-czego-ę-pragnęło-to-okazuje-ę-że-nie-jest-to-wcale-to-czego-ę-pragnęło
gertruda steinkiedysięjużtoczegopragnęłookazujesiężeniejestwcalepragnęłokiedy masię jużczego sięsię pragnęłookazuje sięże nienie jestczego sięsię pragnęłokiedy ma sięma się jużjuż to czegoczego się pragnęłopragnęło to okazujeże nie jestjest to wcalewcale to czegoczego się pragnęłokiedy ma się jużsię już to czegojuż to czego sięsię pragnęło to okazujepragnęło to okazuje sięnie jest to wcalewcale to czego sięma się już to czegosię już to czego sięjuż to czego się pragnęłoczego się pragnęło to okazujesię pragnęło to okazuje sięże nie jest to wcalejest to wcale to czegowcale to czego się pragnęło

Bo może się zdarzyć i tak, że kiedy się ot­rzy­ma z pow­ro­tem to, cze­go się pragnęło, nie jest to wca­le tym, cze­go się chciało.Człowiek jest biedny i słaby, i nic zupełnie nie znaczy. Płynie się tygodniami i tygodniami człowiek się dręczy. Potem jest port i wszystko, czego człowiek pragnął, okazuje się po prostu śmieszne, okazuje się, że i bez tego można żyć doskonale. A potem znów się płynie.Człowiek wyrzeka się w życiu jakiejś jego strony dla czegoś całkiem innego, a potem to, co się wybrało okazuje się mniej ważne od tego, z czego zrezygnowaliśmy, co utraciliśmy z własnego wyboru.Mądrość to jest to, co zostaje, kiedy zapomniało się już wszystko, czego nas uczono.Nikt nie wie, jak mu się życie ułoży. O śmierci niechybnej wszyscy wiedzą; jest to jedyne, czego jesteśmy pewni i do czego możemy bez powodu się przygotowywać.Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga.