Kiedy się kocha, wszystko dookoła nabiera coraz głębszego sensu.


kiedy-ę-kocha-wszystko-dookoła-nabiera-coraz-głębszego-sensu
paulo coelhokiedysiękochawszystkodookołanabieracorazgłębszegosensukiedy sięsię kochawszystko dookoładookoła nabieranabiera corazcoraz głębszegogłębszego sensukiedy się kochawszystko dookoła nabieradookoła nabiera coraznabiera coraz głębszegocoraz głębszego sensuwszystko dookoła nabiera corazdookoła nabiera coraz głębszegonabiera coraz głębszego sensuwszystko dookoła nabiera coraz głębszegodookoła nabiera coraz głębszego sensu

Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu, wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne.Życie nabiera sensu dopiero w wyobraźni.Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra.Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym.Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym.Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu rożne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.