Kiedy się mylę, może to dostrzec każdy, kiedy kłamię - nie.


kiedy-ę-mylę-może-to-dostrzec-każdy-kiedy-kłamię-nie
johann wolfgang goethekiedysięmylęmożetodostrzeckażdykiedykłamięniekiedy sięsię mylędostrzec każdykiedy kłamiękłamięniekiedy się mylęmoże to dostrzeckiedy kłamięmoże to dostrzec każdy

Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali.Kiedy żegnasz przyjaciela, nie smuć się, ponieważ jego nieobecność pozwoli ci dostrzec to, co najbardziej w nim kochasz.Kiedy życie wypełnia nam pragnienie, aby dostrzec świętość w zwykłych, codziennych rzeczach, zaczyna dziać się cud.Był czuj­ny, wie­dział, ja­kich py­tań le­piej nie za­dawać, kiedy mil­czeć, kiedy do­tykać, kiedy być i kiedy zniknąć...Kiedy autor powiada, że pracował w porywie natchnienia, kłamie.Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś...