Kiedy się widzi, do czego doprowadziła współczesna medycyna, pytamy siebie mimo woli: ile pięter ma śmierć?


kiedy-ę-widzi-do-czego-doprowadziła-współczesna-medycyna-pytamy-siebie-mimo-woli-ile-pięter-śmierć
jean paul sartrekiedysięwidzidoczegodoprowadziławspółczesnamedycynapytamysiebiemimowoliilepięterśmierćkiedy sięsię widzido czegoczego doprowadziładoprowadziła współczesnawspółczesna medycynapytamy siebiesiebie mimomimo woliile pięterpięter mama śmierćkiedy się widzido czego doprowadziłaczego doprowadziła współczesnadoprowadziła współczesna medycynapytamy siebie mimosiebie mimo woliile pięter mapięter ma śmierćdo czego doprowadziła współczesnaczego doprowadziła współczesna medycynapytamy siebie mimo woliile pięter ma śmierćdo czego doprowadziła współczesna medycyna

Kiedy widzi się, do cze­go dop­ro­wadziła współczes­na me­dycy­na, py­tamy siebie mi­mo wo­li: ile pięter ma śmierć?  -Jean-Paul Sartre
kiedy-widzi-ę-do cze­go-dop­ro­wadziła-współczes­na-me­dycy­na-py­tamy-siebie-mi­mo-wo­li-ile-pięter- śmierć 
umieram zbyt powoli po­mimo mo­jej szcze­rej woli powoli powoli wbrew mej woli po­woli umieram  -dooorotis
umieram-zbyt-powoli-po­mimo-mo­jej-szcze­rej-woli-powoli-powoli-wbrew-mej-woli-po­woli-umieram 
Po­mimo wielu
po­mimo-wielu-miłos­nych-doświad­czeń-nig­dy-nie zro­zumiała-co znaczy-kochać-bo jak można-po­kochać-drugą-osobę-gdy