Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno.


kiedy-bóg-drzwi-zamyka-to-otwiera-okno
jan twardowskikiedybógdrzwizamykatootwieraoknokiedy bógbóg drzwidrzwi zamykaotwiera oknokiedy bóg drzwibóg drzwi zamykazamyka to otwierakiedy bóg drzwi zamykadrzwi zamyka to otwierazamyka to otwiera oknobóg drzwi zamyka to otwieradrzwi zamyka to otwiera okno

Śmierć otwiera drzwi sławy i zamyka drzwi zazdrości. -Laurence Sterne
Śmierć-otwiera-drzwi-sławy-i-zamyka-drzwi-zazdroś
Ten, który otwiera drzwi szkoły, zamyka bramy więzień. -Victor Hugo
ten-który-otwiera-drzwi-szkoły-zamyka-bramy-więzień
Nie płacz w liście nie pisz że los ciebie kopnął nie ma sy­tuac­ji na ziemi bez wyjścia kiedy Bóg drzwi za­myka - to ot­wiera okno. -Jan Twardowski
nie-płacz-w liście-nie-pisz-że los-ciebie-kopnął-nie- sy­tuac­ji-na ziemi-bez-wyjścia-kiedy-bóg-drzwi-za­myka- to ot­wiera-okno
Złoto otwiera wszystkie drzwi. -Anonim
złoto-otwiera-wszystkie-drzwi
Dobre ubranie otwiera wszelkie drzwi. -Thomas Fuller
dobre-ubranie-otwiera-wszelkie-drzwi
Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości. -Martin Luther King
miłość-jest-kluczem-który-otwiera-drzwi-do-najwyższej-rzeczywistoś