Kiedy bogowie chcą nas ukarać, spełniają nasze prośby.


kiedy-bogowie-chcą-nas-ukarać-spełniają-nasze-prośby
oscar wildekiedybogowiechcąnasukaraćspełniająnaszeprośbykiedy bogowiebogowie chcąchcą nasnas ukaraćspełniają naszenasze prośbykiedy bogowie chcąbogowie chcą naschcą nas ukaraćspełniają nasze prośbykiedy bogowie chcą nasbogowie chcą nas ukaraćkiedy bogowie chcą nas ukarać

Kogo bogowie chcą ukarać, tego robią pedagogiem. -Emil Zegadłowicz
kogo-bogowie-chcą-ukarać-tego-robią-pedagogiem
Nasze ideały, jak dawni bogowie, nieustannie domagają się ludzkich ofiar. -George Bernard Shaw
nasze-ideały-jak-dawni-bogowie-nieustannie-domagają-ę-ludzkich-ofiar
Niech Się Spełniają Wszys­tkie Nasze Pragnienia Gwiaz­dka już świeci [ ] [ ] [ ]  -Naja
niech-się-spełniają-wszys­tkie-nasze-pragnienia-gwiaz­dka-już-świeci-     
Przyjaciele to ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapomniały jak latać. -Anonim
przyjaciele-to-ciche-anioły-które-podnoszą-nas-kiedy-nasze-skrzydła-zapomniały-jak-latać
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. -Antoine de Saint-Exupéry
przyjaciele-są-jak-ciche-anioły-które-podnoszą-nas-kiedy-nasze-skrzydła-zapominają-jak-latać