Kiedy chorujesz lekarze rejestrują przebieg twojego leczeni. Kiedy jesteś zdrowy, powinieneś postępować podobnie: rejestrować swoje życie


kiedy-chorujesz-lekarze-rejestrują-przebieg-twojego-leczeni-kiedy-jesteś-zdrowy-powinieneś-postępować-podobnie-rejestrować-swoje-życie
albert espinosakiedychorujeszlekarzerejestrująprzebiegtwojegoleczenijesteśzdrowypowinieneśpostępowaćpodobnierejestrowaćswojeżyciekiedy chorujeszchorujesz lekarzelekarze rejestrująrejestrują przebiegprzebieg twojegotwojego leczenikiedy jesteśjesteś zdrowypowinieneś postępowaćpostępować podobnierejestrować swojeswoje życiekiedy chorujesz lekarzechorujesz lekarze rejestrująlekarze rejestrują przebiegrejestrują przebieg twojegoprzebieg twojego leczenikiedy jesteś zdrowypowinieneś postępować podobnierejestrować swoje życiekiedy chorujesz lekarze rejestrująchorujesz lekarze rejestrują przebieglekarze rejestrują przebieg twojegorejestrują przebieg twojego leczenikiedy chorujesz lekarze rejestrują przebiegchorujesz lekarze rejestrują przebieg twojegolekarze rejestrują przebieg twojego leczeni

Ataku należy oczekiwać w następujących sytuacjach: - kiedy jesteś ugotowany - kiedy jesteś nie przygotowany.Rząd umiarkowany może, ile chce i bez niebezpieczeństwa, zwolnić swoje sprężyny. Utrzymuje się przez swoje prawa i przez własną siłę. Ale kiedy w ustroju despotycznym władca przestanie na chwilę wznosić groźne ramię; kiedy nie może unicestwić w jednej chwili tych, którzy zajmują pierwsze miejsca, wszystko przepadło.Przychodzi taki czas, kiedy gwiazda musi zebrać swoje wspomnienia i zejść ze sceny, by rozpocząć życie prywatne, życie wypełnione nostalgią i dumą ze swoich dokonań. Tak, i nawet ze swoich niepowodzeń.Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to smutek... Kiedy byłam mała, nie wie­działam co to ból... Kiedy byłam mała, nie miałam pojęcia ja­kie nap­rawdę jest życie... Kiedy byłam mała, nie ro­zumiałam wiele rzeczy... Kiedy byłam mała, nie wie­działam, że można płakać nie tyl­ko po stra­conej za­baw­ce lub stłuczo­nym ko­lanie po zabawie... Kiedy byłam mała, życie było łatwiejsze... Ale te­raz jes­tem duża i wiem to cze­go nie wie­działam kiedyś...Mądrości dzieje się z upływem czasu krzywda większa niż głupocie. Nie od razu, kiedy mądrość jeszcze walczy o swoje miejsce - dopiero kiedy je zajmie, kiedy stanie się dla wszystkich przekonywająca, kiedy zacznie być powtarzana z ust do ust, z księgi do księgi, z pokolenia na pokolenie. Blednie wówczas biedactwo, wiotczeje, więdnie, zamienia się w banalną oczywistość, która nikogo ani ziębi ani grzeje.Stwórz konkretny plan spełnienia Twojego pragnienia i bez względu na to, czy jesteś gotowy czy nie, zacznij natychmiast wprowadzać go w życie.