kiedy-człowiek ę-smu­-nie chce-żeby-za­raz-wszys­cy-też ę-smu­cili-wca­ nie-chce tyl­ko-żeby-go nie wciąga­no
meteorfotokiedyczłowiek sięsmu­cinie chceżebyza­razwszys­cyteż sięsmu­ciliwca­le niechce tyl­kogo nie wciąga­nodo roz­ba­wione­gowe­sołegoko­rowo­dumu da­nospokójpoz­wo­lonoodejśćusunąć sięna stronęw cieńgłębo­kido klasztor­nychza­kamarkówcieniaale kiedycie­szyto wte­dychcewszys­cy sięcie­szy­litak to jest i czyjest w tymcośzłegoed­wardstachura kiedy człowiek sięczłowiek się smu­ciżeby za­razza­raz wszys­cywszys­cy też sięteż się smu­ciliżeby go nie wciąga­nogo nie wciąga­no do roz­ba­wione­gowe­sołego ko­rowo­dużeby mu da­nomu da­no spokójpoz­wo­lono odejśćusunąć się na stronęw cień głębo­kido klasztor­nych za­kamarkówza­kamarków cieniaale kiedy człowiek sięczłowiek się cie­szyto wte­dy chceżeby wszys­cy sięwszys­cy się cie­szy­litak to jest i czy jest w tymjest w tym cośed­ward stachura kiedy człowiek się smu­ciżeby za­raz wszys­cyza­raz wszys­cy też sięwszys­cy też się smu­ciliżeby go nie wciąga­no do roz­ba­wione­gożeby mu da­no spokójdo klasztor­nych za­kamarków cieniaale kiedy człowiek się cie­szyżeby wszys­cy się cie­szy­litak to jest i czy jest w tym coś

Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na