Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.


kiedy-człowiek-zabije-tygrysa-nazywa-to-sportem-ale-śli-tygrys-zabija-człowieka-nazywa-ę-to-okrucieństwem
george bernard shawkiedyczłowiekzabijetygrysanazywatosportemalejeślitygryszabijaczłowiekasięokrucieństwemkiedy człowiekczłowiek zabijezabije tygrysaale jeślijeśli tygrystygrys zabijazabija człowiekanazywa siękiedy człowiek zabijeczłowiek zabije tygrysanazywa to sportemale jeśli tygrysjeśli tygrys zabijatygrys zabija człowiekasię to okrucieństwemkiedy człowiek zabije tygrysaale jeśli tygrys zabijajeśli tygrys zabija człowiekanazywa się to okrucieństwemale jeśli tygrys zabija człowieka

Droga człowieka do Boga - na tym najbardziej stromym odcinku - nazywa się samotność.Każdy z nas ma we wnętrzu muzyczkę, która mu akompaniuje. Jeśli inni ją także słyszą, nazywa się to osobowość.Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy, i właśnie to nazywa się u nas postępem.Wszyscy jesteśmy pomyleni, ale tego, kto umie analizować swoje urojenia, nazywa się filozofem.Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią.Na szczytach metafizycznych pokusa nazywa się: SZTUKĄ.