Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek.


kiedy-człowiek-zstępuje-w-przepaść-jego-życie-zawsze-zyskuje-jasno-określony-kierunek
terry pratchettkiedyczłowiekzstępujeprzepaśćjegożyciezawszezyskujejasnookreślonykierunekkiedy człowiekczłowiek zstępujezstępuje ww przepaśćjego życieżycie zawszezawsze zyskujezyskuje jasnojasno określonyokreślony kierunekkiedy człowiek zstępujeczłowiek zstępuje wzstępuje w przepaśćjego życie zawszeżycie zawsze zyskujezawsze zyskuje jasnozyskuje jasno określonyjasno określony kierunekkiedy człowiek zstępuje wczłowiek zstępuje w przepaśćjego życie zawsze zyskujeżycie zawsze zyskuje jasnozawsze zyskuje jasno określonyzyskuje jasno określony kierunekkiedy człowiek zstępuje w przepaśćjego życie zawsze zyskuje jasnożycie zawsze zyskuje jasno określonyzawsze zyskuje jasno określony kierunek

Życie ma określony kierunek i cel; istnieje w nim postęp i ewolucja, nawet gdy czasami wydaje się nam, że krążymy w kółko.Kiedy człowiek zstępu­je w prze­paść, je­go życie zaw­sze zys­ku­je jas­no ok­reślo­ny kierunek.Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.Słowa człowieka jasno ukazują, jakie jest jego życie.Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej: wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno.Kiedy osiągnie się pewien określony wiek, trzeba przestać się śpieszyć. Ze wszystkim. W przeciwnym razie traci się miarę i proporcje własnej godności i zaczynamy być śmieszni. Sami wystawiamy się na urągowisko. I zamiast na stare lata zbierać plony, trwonimy cały dorobek życia, a w dłoniach pozostają jedynie plewy i chwasty. Rzecz w tym, że tak trudno podjąć decyzję na ten pewien określony wiek.