Kiedy dziewczyna wychodzi za mąż zmienia zainteresowanie dziesięciu młodych ludzi na brak zainteresowania jednego.


kiedy-dziewczyna-wychodzi-za-mąż-zmienia-zainteresowanie-dziesięciu-młodych-ludzi-na-brak-zainteresowania-jednego
dorothy parkerkiedydziewczynawychodzizamążzmieniazainteresowaniedziesięciumłodychludzinabrakzainteresowaniajednegokiedy dziewczynadziewczyna wychodziwychodzi zaza mążmąż zmieniazmienia zainteresowaniezainteresowanie dziesięciudziesięciu młodychmłodych ludziludzi nana brakbrak zainteresowaniazainteresowania jednegokiedy dziewczyna wychodzidziewczyna wychodzi zawychodzi za mążza mąż zmieniamąż zmienia zainteresowaniezmienia zainteresowanie dziesięciuzainteresowanie dziesięciu młodychdziesięciu młodych ludzimłodych ludzi naludzi na brakna brak zainteresowaniabrak zainteresowania jednegokiedy dziewczyna wychodzi zadziewczyna wychodzi za mążwychodzi za mąż zmieniaza mąż zmienia zainteresowaniemąż zmienia zainteresowanie dziesięciuzmienia zainteresowanie dziesięciu młodychzainteresowanie dziesięciu młodych ludzidziesięciu młodych ludzi namłodych ludzi na brakludzi na brak zainteresowaniana brak zainteresowania jednegokiedy dziewczyna wychodzi za mążdziewczyna wychodzi za mąż zmieniawychodzi za mąż zmienia zainteresowanieza mąż zmienia zainteresowanie dziesięciumąż zmienia zainteresowanie dziesięciu młodychzmienia zainteresowanie dziesięciu młodych ludzizainteresowanie dziesięciu młodych ludzi nadziesięciu młodych ludzi na brakmłodych ludzi na brak zainteresowanialudzi na brak zainteresowania jednego

Zyskasz więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy, jeśli okażesz zainteresowanie innym, niż w ciągu dwóch lat, pragnąc skłonić ludzi do zainteresowania się tobą.Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi.Sa­mot­ność zbyt­nia i brak zajęcia gu­bią młodych ludzi.Kiedy kobieta wychodzi za mąż wiele razy, nie jest żoną; jest prawną cudzołożnicą.Wiedza nie rozstrzygnie jednego problemu, bez stworzenia dziesięciu nowych.Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych.