Kiedy filozof odpowiada, przestajemy rozumieć, o co pytaliśmy.


kiedy-filozof-odpowiada-przestajemy-rozumieć-o-co-pytaliśmy
andre gidekiedyfilozofodpowiadaprzestajemyrozumiećcopytaliśmykiedy filozoffilozof odpowiadaprzestajemy rozumiećo coco pytaliśmykiedy filozof odpowiadao co pytaliśmy

Kiedy fi­lozof od­po­wiada, przes­ta­jemy ro­zumieć, o co pytaliśmy.Wszyscy chcą rozumieć malarstwo, dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków.Wszyscy chcą rozumieć malarstwo; dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków?Zły to znak, kiedy ludzie przestają rozumieć ironię, alegorię, żart.Rozumieć i kochać to nie sztuka, nie rozumieć, jednak kochać - to dopiero jest prawda.Dobra żona: Żona mi odpowiada, bo mi nie odpowiada.