Kiedy idziesz do wil­ka na ucztę, weź psa z sobą.


kiedy-idziesz-do wil­ka-na ucztę-weź-psa-z sobą
stanisław brzozowskikiedyidzieszdo wil­kana ucztęweźpsaz sobąkiedy idzieszidziesz do wil­kado wil­ka na ucztęweź psapsa z sobąkiedy idziesz do wil­kaidziesz do wil­ka na ucztęweź psa z sobąkiedy idziesz do wil­ka na ucztę

Weź mnie za rękę. Weź. Jes­tem jeszcze mała.Jeśli nudzisz się ze sobą, weź ślub i nudź się z kimś.Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.Kruczoczar­ne włosy opa­dające na de­likat­ne w do­tyku ramiona otu­lające jej por­ce­lanową twarz. Krwis­toczer­wo­ne us­ta przyg­ry­zane, uwodzące. Ciem­nobrązo­we oczy prze­pełnione pożądaniem. Diab­li­co, która uwodzisz mnie we śnie oraz na jawie. Weź mnie, weź mą duszę, weź wszys­tko cze­go prag­niesz. W za­mian proszę tyl­ko o jed­no, twą miłość.Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie.I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą.To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką.Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi,ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze.To chy­ba ja­koś tak...nie umiem pi­sać o miłości.