Kiedy już ponosisz sukienkę przez jakieś dwa lata, mąż wtedy powie:


kiedy-już-ponosisz-sukienkę-przez-jakieś-dwa-lata-mąż-wtedy-powie-o-jaka-ładna-skarbie-to-nowa
elizabeth simmskiedyjużponosiszsukienkęprzezjakieśdwalatamążwtedypowiejakaładnaskarbietonowakiedy jużjuż ponosiszponosisz sukienkęsukienkę przezprzez jakieśjakieś dwadwa latamąż wtedywtedy powiejaka ładnakiedy już ponosiszjuż ponosisz sukienkęponosisz sukienkę przezsukienkę przez jakieśprzez jakieś dwajakieś dwa latamąż wtedy powiekiedy już ponosisz sukienkęjuż ponosisz sukienkę przezponosisz sukienkę przez jakieśsukienkę przez jakieś dwaprzez jakieś dwa latakiedy już ponosisz sukienkę przezjuż ponosisz sukienkę przez jakieśponosisz sukienkę przez jakieś dwasukienkę przez jakieś dwa lata

Prawie wszystkie kobiety prowadzą podwójną buchalterię: lata dzielą przez dwa, a cenę sukni mnożą przez dwa.Popularność to miła rzecz przez pierwsze dwa miesiące i udręka przez następne lata.Po­pular­ność to miła rzecz przez pier­wsze dwa miesiące i udręka przez następne lata.Kiedy dziewczyna ma piętnaście lat, nienawidzi mężczyzn i wszystkich chętnie by wymordowała. A w dwa lata później rozgląda się, czy któryś przypadkiem nie ocalał.Kobieta wtedy dopiero powinna zdać sobie sprawę ze swego poważnego wieku, kiedy nikt więcej złego słowa na nią nie powie.