Kiedy kanibal używa noża i widelca, czy jest to oznaką postępu?


kiedy-kanibal-używa-noża-i-widelca-czy-jest-to-oznaką-postępu
stanisław lemkiedykanibalużywanożawidelcaczyjesttooznakąpostępukiedy kanibalkanibal używaużywa nożanoża ii widelcaczy jestoznaką postępukiedy kanibal używakanibal używa nożaużywa noża inoża i widelcajest to oznakąkiedy kanibal używa nożakanibal używa noża iużywa noża i widelcaczy jest to oznakąjest to oznaką postępukiedy kanibal używa noża ikanibal używa noża i widelcaczy jest to oznaką postępu

Kanibal to też człowiek. Nic, co ludzkie, nie jest mu obce. -Anonim
kanibal-to-też-człowiek-nic-co-ludzkie-nie-jest-mu-obce
Najprawdziwszą wielkości oznaką jest nienasycenie. -Henry Fielding
najprawdziwszą-wielkoś-oznaką-jest-nienasycenie
Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy. -Jonathan Swift
próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
Nieszczęście jest prawie zawsze oznaką fałszywej interpretacji życia. -Henri Millon Montherlant
nieszczęście-jest-prawie-zawsze-oznaką-fałszywej-interpretacji-życia