Kiedy klient chce kupić coś tanio i najwyższej jakości odpowiadam: A po co Panu dwa urządzenia?


kiedy-klient-chce-kupić-coś-tanio-i-najwyższej-jakoś-odpowiadam-a-po-co-panu-dwa-urządzenia
rafał markiewiczkiedyklientchcekupićcośtanionajwyższejjakościodpowiadampocopanudwaurządzeniakiedy klientklient chcechce kupićkupić coścoś taniotanio ii najwyższejnajwyższej jakościjakości odpowiadampo coco panupanu dwadwa urządzeniakiedy klient chceklient chce kupićchce kupić cośkupić coś taniocoś tanio itanio i najwyższeji najwyższej jakościnajwyższej jakości odpowiadama po copo co panuco panu dwapanu dwa urządzeniakiedy klient chce kupićklient chce kupić cośchce kupić coś taniokupić coś tanio icoś tanio i najwyższejtanio i najwyższej jakościi najwyższej jakości odpowiadama po co panupo co panu dwaco panu dwa urządzeniakiedy klient chce kupić cośklient chce kupić coś taniochce kupić coś tanio ikupić coś tanio i najwyższejcoś tanio i najwyższej jakościtanio i najwyższej jakości odpowiadama po co panu dwapo co panu dwa urządzenia

Jest coś dziwnie przygnębiającego w tym, jeśli się chce sprzedać rzecz, której nikt nie chce kupić.O jakości można mówić, kiedy tym co do nas wraca są klienci a nie produktyKlient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać.Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.Ludzie kupują zwykle to, co chcą kupić, a nie to, czego potrzebują, potrzeba jest tylko wymówką, żeby kupić, co chcemy i spać spokojnie.