Kiedy kochamy się, stajemy się nieśmiertelni i niezniszczalni jak bicie serca, jak deszcz lub wiatr.


kiedy-kochamy-ę-stajemy-ę-nieśmiertelni-i-niezniszczalni-jak-bicie-serca-jak-deszcz-lub-wiatr
erich maria remarquekiedykochamysięstajemysięnieśmiertelniniezniszczalnijakbiciesercadeszczlubwiatrkiedy kochamykochamy sięstajemy sięsię nieśmiertelninieśmiertelni ii niezniszczalniniezniszczalni jakjak biciebicie sercajak deszczdeszcz lublub wiatrkiedy kochamy sięstajemy się nieśmiertelnisię nieśmiertelni inieśmiertelni i niezniszczalnii niezniszczalni jakniezniszczalni jak biciejak bicie sercajak deszcz lubdeszcz lub wiatrstajemy się nieśmiertelni isię nieśmiertelni i niezniszczalninieśmiertelni i niezniszczalni jaki niezniszczalni jak bicieniezniszczalni jak bicie sercajak deszcz lub wiatrstajemy się nieśmiertelni i niezniszczalnisię nieśmiertelni i niezniszczalni jaknieśmiertelni i niezniszczalni jak biciei niezniszczalni jak bicie serca

Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, zatrzymujesz się - stajesz w miejscu. Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - cofamy się.Kiedy kochamy lub głęboko w coś wierzymy, czujemy się silniejsi od całego świata.Łzy po­dob­nie jak deszcz po­jawiają się wte­dy kiedy zro­bi się pochmur­no, sza­ro i smutno.Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi, stają sie oni w końcu częściami naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, to chcą je zmieniać. Jesli nie stajemy się tacy, jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom wydaje się, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie, w jaki sposób powinien przeżyć własne życie.Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś boli.