Kiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze.


kiedy-ktoś-mówi-że nie chodzi-o pieniądze-tyl­ko-o za­sady-to wiedz-że chodzi-o pieniądze
frank mckinney hubbardkiedyktośmówiże nie chodzio pieniądzetyl­koo za­sadyto wiedzże chodzio pieniądzekiedy ktośktoś mówiże nie chodzi o pieniądzetyl­ko o za­sadyże chodzi o pieniądzekiedy ktoś mówi

Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych.Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.- Myślisz, że zmarłych ob­chodzi, kiedy ktoś przyj­dzie na ich grób? - To święto jest pot­rzeb­ne żywym - zauważyła Ni­ka. - Żeby wie­dzieli, że jak odejdą, ktoś będzie o nich pamiętał.Słowa to tyl­ko 30% jeżeli chodzi o prze­kaz in­formac­ji, jeżeli jes­teś dob­rym mówcą to ges­ty­kulac­ja może wy­nosić 70%, na­tomiast jeżeli chodzi o ser­ce i wnętrze człowieka, to są tyl­ko dwie op­cje: jest al­bo 0 al­bo 100%, przedział obus­tron­nie domknięty...Nie chodzi o to by być szczęśli­wym na twarzy, chodzi o to by mieć to szczęście w duszy.W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu