Kiedy mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, z pewnością ma się na myśli pieniądze innych.


kiedy-mówi-ę-że-pieniądze-szczęścia-nie-dają-z-pewnośą-ę-na-myśli-pieniądze-innych
sacha guitrykiedymówisiężepieniądzeszczęścianiedająpewnościąsięnamyśliinnychkiedy mówimówi sięże pieniądzepieniądze szczęściaszczęścia nienie dająz pewnościąpewnością masię nana myślimyśli pieniądzepieniądze innychkiedy mówi sięże pieniądze szczęściapieniądze szczęścia nieszczęścia nie dająz pewnością mapewnością ma sięma się nasię na myślina myśli pieniądzemyśli pieniądze innychże pieniądze szczęścia niepieniądze szczęścia nie dająz pewnością ma siępewnością ma się nama się na myślisię na myśli pieniądzena myśli pieniądze innychże pieniądze szczęścia nie dająz pewnością ma się napewnością ma się na myślima się na myśli pieniądzesię na myśli pieniądze innych

Może to prawda, że pieniądze nie dają szczęścia, ale z pewnością często zapobiegają nieszczęściu. -Jeanne Moreau
może-to-prawda-że-pieniądze-nie-dają-szczęścia-ale-z-pewnośą-często-zapobiegają-nieszczęściu
Kiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze. -Frank McKinney Hubbard
kiedy-ktoś-mówi-że nie chodzi-o pieniądze-tyl­ko-o za­sady-to wiedz-że chodzi-o pieniądze
Pieniądze szczęścia nie dają – dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy. -Marilyn Monroe
pieniądze-szczęścia-nie-dają-dopiero-zakupy
Pieniądze szczęścia nie dają. Do­piero...zakupy!  -Coco Chanel
pieniądze-szczęścia-nie dają-do­pierozakupy