Kiedy moja modlitwa stała się bardziej skupiona i wewnętrzna, to miałem coraz mniej do powiedzenia. W końcu zamilczałem.


kiedy-moja-modlitwa-stała-ę-bardziej-skupiona-i-wewnętrzna-to-miałem-coraz-mniej-do-powiedzenia-w-końcu-zamilczałem
soren aabye kierkegaardkiedymojamodlitwastałasiębardziejskupionawewnętrznatomiałemcorazmniejdopowiedzeniakońcuzamilczałemkiedy mojamoja modlitwamodlitwa stałastała sięsię bardziejbardziej skupionaskupiona ii wewnętrznamiałem corazcoraz mniejmniej dodo powiedzeniaw końcukońcu zamilczałemkiedy moja modlitwamoja modlitwa stałamodlitwa stała sięstała się bardziejsię bardziej skupionabardziej skupiona iskupiona i wewnętrznamiałem coraz mniejcoraz mniej domniej do powiedzeniaw końcu zamilczałemkiedy moja modlitwa stałamoja modlitwa stała sięmodlitwa stała się bardziejstała się bardziej skupionasię bardziej skupiona ibardziej skupiona i wewnętrznamiałem coraz mniej docoraz mniej do powiedzeniakiedy moja modlitwa stała sięmoja modlitwa stała się bardziejmodlitwa stała się bardziej skupionastała się bardziej skupiona isię bardziej skupiona i wewnętrznamiałem coraz mniej do powiedzenia

Im bardziej wzrasta w nas miłość, tym każda czynność zewnętrzna staje się bardziej wewnętrzna.Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.Postęp oznacza, że coraz więcej wiemy i coraz mniej mamy z tego pożytku.Coraz więcej samochodów, coraz mniej ludzi.Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym.Prowincjonalność stała się formą zdecydowanie wewnętrzną, psychiczną. Można na wsi równie dobrze być światowcem, jak w Paryżu głęboko prowincjonalnym.