Kiedy nieśmiały wchodzi do restauracji, sądzi, że wszystkie stoliki są zarezerwowane.


kiedy-nieśmiały-wchodzi-do-restauracji-sądzi-że-wszystkie-stoliki-są-zarezerwowane
ramon gomez de la sernakiedynieśmiaływchodzidorestauracjisądziżewszystkiestolikizarezerwowanekiedy nieśmiałynieśmiały wchodziwchodzi dodo restauracjiże wszystkiewszystkie stolikistoliki sąsą zarezerwowanekiedy nieśmiały wchodzinieśmiały wchodzi dowchodzi do restauracjiże wszystkie stolikiwszystkie stoliki sąstoliki są zarezerwowanekiedy nieśmiały wchodzi donieśmiały wchodzi do restauracjiże wszystkie stoliki sąwszystkie stoliki są zarezerwowanekiedy nieśmiały wchodzi do restauracjiże wszystkie stoliki są zarezerwowane

Kiedy reakcjonista mówi o nieuchronnej restauracji, to nie należy zapominać, że reakcjonista liczy w tysiącleciach.Kiedy w grę wchodzi honor, nierzadko dochodzi do łamania kości.Psycholog to facet, który obserwuje innych, kiedy piękna dziewczyna wchodzi do pokoju.Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie.Najgorętsze miejsca w piekle zarezerwowane są dla tych, którzy na ziemi wszystkiemu potakiwali.Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach.