Kiedy patrzysz na kobietę, myśl, że to Szatan. Kobieta jest jak przepaść piekielna.


kiedy-patrzysz-na-kobietę-myśl-że-to-szatan-kobieta-jest-jak-przepaść-piekielna
pius iikiedypatrzysznakobietęmyślżetoszatankobietajestjakprzepaśćpiekielnakiedy patrzyszpatrzysz nana kobietękobieta jestjest jakjak przepaśćprzepaść piekielnakiedy patrzysz napatrzysz na kobietęże to szatankobieta jest jakjest jak przepaśćjak przepaść piekielnakiedy patrzysz na kobietękobieta jest jak przepaśćjest jak przepaść piekielnakobieta jest jak przepaść piekielna

Kobietę, która zbyt wysokie albo zbyt niskie pojęcie ma o mężczyźnie, zawsze spotyka zawód, bo mężczyzna rzadko jest zły jak szatan, ale dobry jak anioł także nie jest.Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.cza­sem mi przechodzisz przez myśl choć dla mnie niepisany jak list niewysłany co prze­padł jak ka­mień w wodę cza­sem tak na mnie patrzysz jak­byś nie tyl­ko czy­tał z moich ust i każdym nieos­trożnym muśnięciem przy­pomi­nasz że w żyłach za­miast krwi miewam od nad­gar­stków do stóp pod­sy­cany twym spojrzeniem złoty ogień Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel Kobieta traktuje drugą kobietę poważniej niż mężczyzna. Nie ma w sobie tolerancji i pobłażliwości dla fascynującej urody kobiety, kiedy ta gada głupstwa. Oddzielnie ocenia ją za to, co mówi i robi, a oddzielnie punktuje jej wygląd.Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem, a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował.