Kiedy po­jawiają się py­tania, na które nie ma od­po­wie­dzi, to znaczy, że nastąpił kryzys.


kiedy-po­jawiają ę-py­tania-na które-nie  od­po­wie­dzi-to znaczy-że nastąpił-kryzys
ryszard kapuścińskikiedypo­jawiają siępy­taniana którenie ma od­po­wie­dzito znaczyże nastąpiłkryzyskiedy po­jawiają siępo­jawiają się py­taniana które nie ma od­po­wie­dziże nastąpił kryzyskiedy po­jawiają się py­tania

Poz­nałem od­po­wie­dzi na py­tania. I te od­po­wie­dzi mnie zabiły.Są py­tania bez od­po­wie­dzi, na­tomiast nie ma od­po­wie­dzi bez pytań.Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości.