Kiedy popełniasz pomyłkę zawsze wynika z tego coś dobrego.


kiedy-popełniasz-pomyłkę-zawsze-wynika-z-tego-coś-dobrego
anonimkiedypopełniaszpomyłkęzawszewynikategocośdobregokiedy popełniaszpopełniasz pomyłkępomyłkę zawszezawsze wynikawynika zz tegotego coścoś dobregokiedy popełniasz pomyłkępopełniasz pomyłkę zawszepomyłkę zawsze wynikazawsze wynika zwynika z tegoz tego cośtego coś dobregokiedy popełniasz pomyłkę zawszepopełniasz pomyłkę zawsze wynikapomyłkę zawsze wynika zzawsze wynika z tegowynika z tego cośz tego coś dobregokiedy popełniasz pomyłkę zawsze wynikapopełniasz pomyłkę zawsze wynika zpomyłkę zawsze wynika z tegozawsze wynika z tego cośwynika z tego coś dobrego

Na tym polega kłopot z piciem, pomyślałem, nalewając sobie drinka. Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo.I afektacja ma w sobie coś dobrego, coś bardzo etycznego: chroni przed błotem życia i wzmacnia ducha....przedmiotem praw w Polsce jest niezawisłość każdego obywatela i, co z tego wynika, ucisk wszystkich. [Następstwa liberum veto.Kiedy ludzie są tego samego zdania co ja, mam zawsze wrażenie, że się pomyliłem.Nawet drzewa nie lubią, kiedy się nimi potrząsa. Zawsze coś wtedy z nich spada.Kłam, kłam, zawsze coś z tego zostanie .