Kiedy przemawia złoto, elokwencja jest bezsilna.


kiedy-przemawia-złoto-elokwencja-jest-bezsilna
erazm z rotterdamukiedyprzemawiazłotoelokwencjajestbezsilnakiedy przemawiaprzemawia złotoelokwencja jestjest bezsilnakiedy przemawia złotoelokwencja jest bezsilna

Złoto: Kiedy przemawia złoto elokwencja jest bezsilna.Kiedy prze­mawia złoto, elok­wen­cja jest bezsilna.Gdy prze­mawia złoto, elok­wen­cja jest bezsilna.Kiedy nic się nie wiedzie, złoto zamienia się w żelazo: kiedy się powodzi żelazo zamienia się w złoto.Ceń miłość, którą zos­tałeś ob­darzo­ny, po­nad wszys­tko in­ne. Ona przet­rwa kiedy two­je złoto i zdro­wie daw­no znikną.Człowiek jest najmniej sobą, gdy przemawia we własnym imieniu. Daj mu maskę, a powie ci prawdę.