Kiedy przemawia złoto, elokwencja jest bezsilna.


kiedy-przemawia-złoto-elokwencja-jest-bezsilna
erazm z rotterdamukiedyprzemawiazłotoelokwencjajestbezsilnakiedy przemawiaprzemawia złotoelokwencja jestjest bezsilnakiedy przemawia złotoelokwencja jest bezsilna

Złoto: Kiedy przemawia złoto elokwencja jest bezsilna. -Erazm z Rotterdamu
złoto-kiedy-przemawia-złoto-elokwencja-jest-bezsilna
Kiedy prze­mawia złoto, elok­wen­cja jest bezsilna. -Erazm z Rotterdamu
kiedy-prze­mawia-złoto-elok­wen­cja-jest bezsilna
Gdy prze­mawia złoto, elok­wen­cja jest bezsilna. -Erazm z Rotterdamu
gdy-prze­mawia-złoto-elok­wen­cja-jest bezsilna
Kiedy nic się nie wiedzie, złoto zamienia się w żelazo: kiedy się powodzi żelazo zamienia się w złoto. -Anonim
kiedy-nic-ę-nie-wiedzie-złoto-zamienia-ę-w-żelazo-kiedy-ę-powodzi-żelazo-zamienia-ę-w-złoto
Ceń miłość, którą zos­tałeś ob­darzo­ny, po­nad wszys­tko in­ne. Ona przet­rwa kiedy two­je złoto i zdro­wie daw­no znikną. -Og Mandino
ceń-miłość-którą-zos­łeś-ob­darzo­ny-po­nad-wszys­tko-in­ne-ona przet­rwa-kiedy-two­-złoto-i zdro­wie-daw­no-znikną
Człowiek jest najmniej sobą, gdy przemawia we własnym imieniu. Daj mu maskę, a powie ci prawdę. -Oscar Wilde
człowiek-jest-najmniej-sobą-gdy-przemawia-we-własnym-imieniu-daj-mu-maskę-a-powie-prawdę