Kiedy przes­koczysz, to i wte­dy nie mów hop. Zo­bacz naj­pierw w co wskoczyłeś.


kiedy-przes­koczysz-to i wte­dy-nie mów-hop-zo­bacz naj­pierw-w co wskoczyłeś
julian tuwimkiedyprzes­koczyszto i wte­dynie mówhopzo­bacz naj­pierww co wskoczyłeśkiedy przes­koczyszto i wte­dy nie mównie mów hopzo­bacz naj­pierw w co wskoczyłeśto i wte­dy nie mów hop

Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie mów hop. Zobacz najpierw w co wskoczyłeś. -Julian Tuwim
kiedy-przeskoczysz-to-i-wtedy-nie-mów-hop-zobacz-najpierw-w-co-wskoczyłeś
Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Czy wiesz kiedy Two­je życie do­bieg­nie końca ? - za­pytał umysł - Wte­dy, kiedy on przes­ta­nie od­dychać. - odpowiedziałam. -K.S.Dżekson
czy-wiesz-kiedy-two­-życie-do­bieg­nie-końca- - za­pytał-umysł- wte­dy-kiedy-on przes­­nie-od­dychać- odpowiedziałam