Kiedy rodzi się prawdziwa miłość, własne ja przestaje istnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do oddania.


kiedy-rodzi-ę-prawdziwa-miłość-własne-ja-przestaje-istnieć-i-ten-kto-kocha-goręcej-nie-już-nic-więcej-do-oddania
maria kalergikiedyrodzisięprawdziwamiłośćwłasnejaprzestajeistniećtenktokochagoręcejniejużnicwięcejdooddaniakiedy rodzirodzi sięsię prawdziwaprawdziwa miłośćwłasne jaja przestajeprzestaje istniećistnieć ii tenkto kochakocha goręcejnie mama jużjuż nicnic więcejwięcej dodo oddaniakiedy rodzi sięrodzi się prawdziwasię prawdziwa miłośćwłasne ja przestajeja przestaje istniećprzestaje istnieć iistnieć i tenkto kocha goręcejnie ma jużma już nicjuż nic więcejnic więcej dowięcej do oddaniakiedy rodzi się prawdziwarodzi się prawdziwa miłośćwłasne ja przestaje istniećja przestaje istnieć iprzestaje istnieć i tennie ma już nicma już nic więcejjuż nic więcej donic więcej do oddaniakiedy rodzi się prawdziwa miłośćwłasne ja przestaje istnieć ija przestaje istnieć i tennie ma już nic więcejma już nic więcej dojuż nic więcej do oddania

Kiedy rodzi się praw­dzi­wa miłość, włas­ne ja przes­ta­je is­tnieć i ten, kto kocha goręcej, nie ma już nic więcej do dodania. -Maria Kalergis
kiedy-rodzi ę-praw­dzi­wa-miłość-włas­ne-ja przes­­-is­tnieć-i ten-kto-kocha-goręcej-nie  już-nic-więcej-do dodania
Ten, kto kocha, podbija cały świat - bez obawy, że cokolwiek utraci. Prawdziwa miłość to akt całkowitego oddania. -Paulo Coelho
ten-kto-kocha-podbija-cały-świat-bez-obawy-że-cokolwiek-utraci-prawdziwa-miłość-to-akt-całkowitego-oddania
Prawdziwa miłość to akt całkowitego oddania. -Paulo Coelho
prawdziwa-miłość-to-akt-całkowitego-oddania
Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie. -Herman Hesse
wygrywa-zawsze-ten-kto-kocha-nie-ten-kto-więcej-wie
Daremnie miłość próbuje objąć to, co przestaje istnieć. -Georges Bataille
daremnie-miłość-próbuje-objąć-to-co-przestaje-istnieć