Kiedy rozpaczam, przypominam sobie z historii, że prawda i miłość zawsze wygrywa. Że byli tyrani i mordercy, którzy wydali się przez długi czas niezwyciężeni, ale w końcu zawsze upadali. Pomyśl o tym.


kiedy-rozpaczam-przypominam-sobie-z-historii-że-prawda-i-miłość-zawsze-wygrywa-Że-byli-tyrani-i-mordercy-którzy-wydali-ę-przez-długi-czas
mahatma gandhikiedyrozpaczamprzypominamsobiehistoriiżeprawdamiłośćzawszewygrywaebylityranimordercyktórzywydalisięprzezdługiczasniezwyciężenialekońcuupadalipomyśltymkiedy rozpaczamprzypominam sobiesobie zz historiiże prawdaprawda ii miłośćmiłość zawszezawsze wygrywaŻe bylibyli tyranityrani ii mordercyktórzy wydaliwydali sięsię przezprzez długidługi czasczas niezwyciężeniale ww końcukońcu zawszezawsze upadalipomyśl oo tymprzypominam sobie zsobie z historiiże prawda iprawda i miłośći miłość zawszemiłość zawsze wygrywaŻe byli tyranibyli tyrani ityrani i mordercyktórzy wydali sięwydali się przezsię przez długiprzez długi czasdługi czas niezwyciężeniale w końcuw końcu zawszekońcu zawsze upadalipomyśl o tym

W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. -Budda
w-konfrontacji-strumienia-ze-skałą-strumień-zawsze-wygrywa-nie-przez-swoją-łę-ale-przez-wytrwałość
W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość. -Budda Siakjamuni
w-konfrontacji-strumienia-ze-skałą-strumień-zawsze-wygrywa-nie-przez-swoją-łę-ale-przez-wytrwałość
Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda. -Jan Cybis
wyznanie-zawsze-jest-życiem-więc-prawdą-wyznając-myślenie-nawet-błędne-zawsze-tylko-zyska-na-tym-prawda
Zawsze w końcu znajdzie się ktoś, kto zaopiekuje się ludźmi, którzy nie mogą sobie sami poradzić. -Margaret Mitchell
zawsze-w-końcu-znajdzie-ę-ktoś-kto-zaopiekuje-ę-ludźmi-którzy-nie-mogą-sobie-sami-poradzić
Wszystko na świecie domaga się działania człowieka, człowiek nie działający jest upokorzony przez rzeczy i czas, ale nie zawsze chce myśleć o tym. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
wszystko-na-świecie-domaga-ę-działania-człowieka-człowiek-nie-działający-jest-upokorzony-przez-rzeczy-i-czas-ale-nie-zawsze-chce-myść-o-tym